Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

Strategier för hållbar tillväxt

Varför vi vill bli 200 000 invånare

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska ut­formas och hur mark och vatten får an­vändas.

 • Prata om framtidens Umeå på Avion

  Att Umeå växer har väl knappast undgått någon. Men varför har kommunen visionen att vi ska vara 200 000 Umeåbor år 2050? Varför ska vi bli fler? Och hur blir li...
 • Malmvägen öppnar för trafik

  Under fredag eftermiddag 1 december öppnar Malmvägen för trafik. Vägen har förlängts från Carlslid till Tomtebovägen genom skogen där det nya området Carlslund...
 • Detaljplan för Tomtebo strand godkänd

  Mellan Nydalasjön och universitetsområdet i Umeå planeras en stadsdel med nytänkande och hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvad...
 • Ny e-tjänst ska underlätta att söka bygglov

  21 november lanserar Bygglov nya e-tjänster för dig som ska ansöka om lov eller göra en anmälan. Om du är på gång att skicka en ansökan kan det vara värt att in...
 • Samråd för detaljplan i Obbola

  Nu pågår samråd för Smedjan 1 med flera, ett område som ligger mellan Linjevägen och Kvarnvägen i Obbola. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för bostäd...
Sidan publicerades www.umea.se/stadsplanering