Anvisad/fördelad mark

Nedan listas företag som fått markanvisning i ett specifikt område, men där byggproduktion ännu inte har påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut äger Umeå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om Umeå kommun bedömer att byggstart är nära förestående.

Umeå kommun tar inte ut avgift för markanvisning. Erhållen markanvisning ger inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

Vi reserverar oss för att listan inte uppdateras dagligen.

Baggböle

Baggböle 1:17

Reserverad för Obos Mark AB
Försäljning pågår

Ersboda

Ersboda 2:1

Reserverad för Balticgruppen
Reservationen upphör 2020-12-31

Hamrinsberget

Stadsliden 2:3

Reserverad för Balticgruppen, tills vidare

Holmsund

Törnrosen 10, 11

Reserverad för Jipp AB
Reservationen upphör 2021-12-31

Tallkronan 1

Riksbyggen ekonomiska förening
Reservationen upphör 2022-09-01

Pålroten 1 & Tallbarret 1

Vidden Bostad AB
Reservationen upphör 2022-06-01

Hörnefors

Hörneå 8:539

Reserverad för Hexab
Reservationen upphör 2020-12-31

Hörneå 30:2 med flera

Reserverad för OF Bygg AB
Reservationen upphör 2021-12-31

Mariehem

Stadsliden 5:1

Reserverad för Bostaden
Reservationen upphör 2022-12-31

Obbola

Obbola 19:1

Reserverad för Obos Mark AB
Reservationen upphör 2021-06-30

Sävar

Sävar 11:17 med flera

Reserverad för Bo bra i Sävar AB
Reservationen upphör 2022-06-30

Teg

Västerteg 36:2 (del av)

Reserverad för Lerstenen Handlaren AB
Försäljning pågår

Västerteg 34:4 med flera

Reserverad för Bostaden
Försäljning pågår

Ålidhem

Sofiehem 2:1 och 2:2

Reserverad för Bostaden
Reservationen upphör 2022-04-30

Öst på stan

Uttern 2 med flera

Reserverad för Balticgruppen
Reservationen upphör 2020-06-30

Vipan 25

Reserverad för Riksbyggen
Reservationen upphör 2022-06-30

Sidan publicerades