Anvisad/fördelad mark

Nedan listas företag som fått markanvisning i ett specifikt område, men där byggproduktion ännu inte har påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut äger Umeå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om Umeå kommun bedömer att byggstart är nära förestående.

Umeå kommun tar inte ut avgift för markanvisning. Erhållen markanvisning ger inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

Vi reserverar oss för att listan inte uppdateras dagligen.


Baggböle

Baggböle 1:17, del av

Reserverad för Baggböle Herrgård AB
Reservationen upphör 2026-06-30

Baggböle 1:17, del av

Reserverad för OBOS Mark AB
Reservationen upphör 2024-12-31

Centrum

Del av Umeå 2:1 vid kv.Skvadronen

Reserverad för Diös Fastigheter AB
Reservationen upphör 2027-12-31

Ersboda

Ersboda 2:1

Reserverad för Balticgruppen
Reservationen upphör 2020-12-31

Hamrinsberget

Stadsliden 2:3

Reserverad för Balticgruppen, tills vidare

Holmsund

Törnrosen 10, 11

Reserverad för Jipp AB
Reservationen upphör 2024-06-30

Hörnefors

Hörneå 30:2 med flera

Reserverad för OF Bygg AB
Reservationen upphör 2025-06-30

Mariehem

Stadsliden 5:1

Reserverad för Bostaden
Reservationen upphör 2024-12-31

Obbola

Obbola 19:1

Reserverad för Obos Mark AB
Försäljning pågår

Sävar

Sävar 11:17 med flera

Reserverad för Bo bra i Sävar AB
Reservationen upphör 2024-06-30

Tomtebogård

Kryddgården 1, Fruktträdet 1 och del av Nyttoväxten 1

Reserverad för HSB Produktion i Norr HB
Reservationen gäller etappvis och upphör senast 2029

Täfteå

Täfteå 10:99 (del av)

Reserverad för Täfteå Fastigheter AB
Reservationen upphör 2025-12-31

Umedalen

Komministern 3

Reserverad för VNB Byggproduktion AB

Reservationen upphör 2024-09-30

Västerhiske

Backen 3:29 (del av)

Reserverad för Obos Mark AB
Reservationen upphör 2025-12-31

Backen 3:29 (del av)

Reserverad för Backen 3:50 AB
Reservationen upphör 2025-12-31

Väst på stan

Umeå 5:51

Reserverad för Lerstenen Förvaltning AB
Reservationen upphör 2025-12-31

Ålidhem

Sofiehem 2:1 och 2:2

Reserverad för Bostaden
Reservationen upphör 2022-04-30

Öst på stan

Vipan 25

Reserverad för Riksbyggen
Reservationen upphör 2024-06-30

Sidan publicerades