Klockarbäckens handelsområde

Områdesbeskrivning

På Klockarbäcken i västra Umeå utvecklas ett nytt handelsområde med syfte att skapa förutsättningar för handel och nya verksamheter. Området erbjuder ett trafikorienterat och tillgängligt läge i samband med färdigställande av ringleden Västra länken, väg E12 och en ny infart från Prästsjörondellen samt genom nya gång- och cykelanslutningar från Umedalen.

Byggnadshöjden regleras till 12 meter för den östra delen av området och 30 meter för områdena mot väster. Exploateringsgraden regleras med högsta totala byggnadsarea för respektive bebyggelseområde. Totalt medger detaljplanen cirka 132 600 kvadratmeter bruttoarea.

Inom området är Nordic Wellnes och Power etablerade.

Vad kan byggas

Handelsområdet är lämpligt för detaljhandel, verksamheter, restaurang i två våningar och bilservice. I anslutning till Kullavägsrondellen möjliggörs ett läge för drivmedelsförsäljning.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2020 och den kommunala infrastruktur är utbyggd.

Sålda tomter

Fondamentor AB har tecknat avtal med Chop Chop, Ingo, Max, Wash World och Willys. Dessa aktörer ingår i den första utbyggnadsetappen.

Skullen 1: Willys

Kassen 1: Max

Kassen 2: Chop Chop

Valvet 2: Ingo & Wash World

Sålda tomter Klockarbäcken
Sidan publicerades