Ansök eller säg upp plats

Ansök minst fyra månader innan för rätten till plats

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter. Det innebär att om ditt barn endast står i kö till pedagogisk omsorg eller fristående verksamhet omfattas ni inte av rätten till plats inom fyra månader.

I e-tjänsten kan du enkelt ansöka om plats i kommunal förskola och pedagogisk omsorg. Du kan även ansöka om plats i e-tjänsten till några av de fristående förskolorna. Mer information om fristående enheter Länk till annan webbplats..

I e-tjänsten lämnar du även uppgift om inkomst så att du betalar rätt avgift eller ändrar dina kontaktuppgifter så att Umeå kommun lätt kan nå dig.

Hur och när du får besked om plats

Särskilt stöd i förskolan

Om barnet inte är placerat i förskola och är i behov av särskilt stöd som kräver anpassningar i verksamheten ska du som vårdnadshavare kontakta Pedagogiska placeringsenheten Öppnas i nytt fönster. så tidigt som möjligt.

Om ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver plats i förskola tidigare än inom fyra månader kan barnet beviljas förtur. Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Säg upp platsen minst två månader i förväg

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller fritidshem måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Förskoleplatsen avslutas automatiskt för barn som ska börja förskoleklass och gäller till och med sista vardagen innan sommarstängning. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden två månader. Läs mer om förskoleklass.

Flytta till en annan kommun

Flyttar du till annan kommun ska du avsluta förskoleplatsen i Umeå kommun. Uppsägningstiden är två månader. Om uppsägning inte inkommit avslutar Umeå kommun platsen med två månaders uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum.

Om du flyttar från Umeå kommun och önskar behålla platsen i kommunal förskola måste du skicka in ansökan till kommunen. Umeå kommun prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas sägs platsen upp automatiskt.

Saknar du personnummer eller e-legitimation?

Sidan publicerades