Flytta till eller byta förskola i kommunen

Byte av förskola

Om du vill byta förskola görs en ny ansökan via e-tjänsten. Byte mellan två kommunala förskolor i närområdet kan normalt bara göras i augusti och i mån av plats. Är det flera barn som vill byta eller börja i sökt förskola samtidigt är det ködatum som avgör vilket barn som först får plats. Vid byte av förskola inom Umeå kommun har du inte rätt att få plats inom fyra månader.

Flytta till kommunen

Du som ska flytta till Umeå kommun kan ansöka om förskola för ditt barn på samma sätt som boende i Umeå kommun. Ansök här ovan.

För att kunna erbjuda plats behöver du styrka att ni är på väg att flytta till Umeå. Skicka kopia på hyres- eller köpekontrakt eller kvitto på ändrad folkbokföring från Skatteverket till Pedagogiska placeringsenheten (PPE) via mejl: ppeforskola@umea.se. Rätten till plats inom fyra månader räknas från det datum dokumentet kommit in till PPE. Barnet ska vara folkbokförd på den nya adressen senast den dag barnet börjar i förskolan.

Om du inte har för avsikt att folkbokföra ditt barn i Umeå kommun behöver du ansöka om plats av särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att ni är bosatta nära kommungränsen till Umeå kommun och saknar närhet till förskola i er hemkommun. Ett annat särskilt skäl är att ni söker plats i någon av Umeå kommuns förskolor med specifik inriktning som saknas i hemkommunen. Er hemkommun kommer att få yttra sig om er ansökan eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Barn som inte är folkbokförda i Umeå kommun erbjuds endast plats om det finns lediga platser som inte behövs för kommunens egna barn. Kontakta PPE för ansökan av särskilda skäl. ­

Nyanlända barn

Vårdnadshavare till nyanlända barn vänder sig till Kompetenscentrum för flerspråkighet för att få information om svensk förskola och hur man ansöker till förskolan.

Kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten

  • Du som är folkbokförd i annan kommun och inte har för avsikt att flytta till Umeå kommun men vill ansöka om plats av särskilda skäl.
  • Du som behöver hjälp att ansöka.
  • Du och ditt barn har skyddad identitet.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal förskola.

Sidan publicerades