Platserbjudande Förskola

Pedagogiska placeringsenheten strävar efter att skicka ut besked om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem två månader i förväg.

När du fått ett erbjudande om plats via mejl, sms eller brev ska du svara inom fyra dagar, annars stryks barnet ur kön. Kom ihåg att samtliga vårdnadshavare måste besvara/underteckna platserbjudandet.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Svara på platserbjudande till förskola och pedagogisk omsorg

Du svarar ja eller nej till erbjudandet om plats. Om du fått ett platserbjudande som du önskat i er ansökan och tackar ja eller nej stryks barnet ur kön.

Om du fått erbjudande om plats till en förskola du inte köat till så behåller du din köplats till dina ursprungliga önskemål oavsett om du nu tackar ja eller nej. Det innebär dock att platsgarantin är förbrukad.

Garantiplats

Kan kommunen inte erbjuda en plats som du har önskat får du erbjudande om garantiplats så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt. Erbjudande om garantiplats skickas endast ut en gång.

Om ditt barn fått en garantiplats, och ni under tiden väntar på platserbjudande till någon av de förskolor ni önskat, tänk på att erbjudande skickas ut först när det uppstår en ledig plats på någon av de önskade förskolorna. En del förskolor har så lång kö som 1–2 år och tar inte in några nya barn förrän i augusti nästkommande läsår.

Står du endast i kö till fristående förskola eller pedagogisk omsorg omfattas du inte av rätten till plats inom fyra månader.

Sidan publicerades www.umea.se/platserbjudande