Faktura Förskola

I mitten av varje månad får du faktura för innevarande månad. Det är viktigt att du kontrollerar din faktura, så att du betalar rätt avgift. Du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka hushållets faktura. Det kan vara att hushållet förändras, det vill säga de som är folkbokförda på samma adress som du, ändrad inkomstuppgift, ändrad placeringsform med medar.

En plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett abonnemang som du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett semester eller annan ledighet eller frånvaro.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgifter. Vid utebliven betalning, trots påminnelse och inkassokrav, görs kreditbedömning och därefter går ärendet till kronofogden.

Vem får fakturan?

Fakturan skickas till en av de vuxna i hushållet där barnet är folkbokförd. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du vill ändra hushållets fakturamottagare.

Dela faktura vid växelvis boende

Har du och den andra vårdnadshavaren behov av plats för ert barn då barnet bor hos er båda på olika adresser ska ni anmäla delad faktura på blanketten nedan.

Delad faktura följer med barnet. Det betyder att när barnet byter placering fortsätter delad faktura tills ni vårdnadshavare avslutar delad faktura.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i varje vårdnadshavares hushåll och ni får varsin faktura. Era sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga den högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Om barnets plats avslutas kommer den vårdnadshavare som inte avslutat platsen att få information om uppsägningen via mejl. Du måste då snarast kontakta Pedagogiska placeringsenheten om att platsen fortsatt behövs och du kommer då att bli ensam fakturamottagare.

Du som vårdnadshavare har skyldighet att informera Pedagogiska placeringsenheten när det sker förändringar som påverkar avtalet om delad faktura.

Autogiro och e-faktura

Du betalar avgift varje månad från och med den dag då barnet enligt placeringsbeslutet börjar. Betalning sker via autogiro, e-faktura eller faktura.

Du som betalar dina räkningar via en internetbank kan anmäla att du vill få fakturorna elektroniskt. Anmälan görs via din internetbank.

Autogiro betyder automatisk betalning. Det kan du ha oavsett om du får fakturorna i pappersform eller elektroniskt. Om du väljer att kombinera autogiro med e-faktura, innebär det att fakturan skickas till din internetbank, men du behöver inte godkänna den utan betalningen görs automatiskt på förfallodagen. Du kommer inte heller att få någon pappersfaktura när du kombinerar e-faktura och autogiro.

Du anmäler att du vill ha autogiro via din internetbank eller genom att fylla i Ansökan om autogiro nedan

Sidan publicerades