flera par fötter

Fotgängarprogram

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett fotgängarprogram som visar hur Umeå kommun ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Sidan publicerades www.umea.se/fotgangare