Hus, grusväg, träd,

Bidrag till enskild väg

Statliga bidrag till enskild väg

Hur du söker statligt bidrag

Kommunalt driftbidrag till enskild väg

Gator och parker, Umeå kommun, delar ut driftbidrag för enskilda vägar för att de ska vara tillgängliga och användbara för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Delat ansvar för skötsel

Staten, kommunerna och enskilda svarar tillsammans för landets väghållning. Kommunerna svarar för närmare 50 000 kilometer väg, Trafikverket för närmare 100 000 kilometer och enskilda väghållare för cirka 285 000 kilometer, varav större delen är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik. Cirka 75 000 kilometer av de enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter som får statliga bidrag för väghållning. Även kommunerna bidrar till den enskilda väghållningen, bland annat genom att sköta ungefär 15 000 kilometer enskild väg och genom vägbidrag.

Det är olika i landets kommuner när det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar. Många kommuner lämnar bidrag för skötsel av enskilda vägar, medan andra inte lämnar något bidrag alls. En del kommuner sköter väghållningen själva.

Sidan publicerades www.umea.se/enskildvag