bil, gata, cyklist, gående

Godstrafik

Godstransporter påverkar oss alla. Utan varuleveranser fungerar inte vår vardag, dessutom ställer framtidens Umeå höga krav på att mark utnyttjas på ett effektivt sätt. Godstrafiken upplevs ofta som störande vad gäller ljud men även visuellt i stadsrummet. Samtidigt är godstrafiken nödvändig för en fungerande och attraktiv stad där utbudet av service och handel är ett måste för ett fungerande vardagsliv.

Godstrafikprogrammet för Umeå centrum antogs av kommunfullmäktige juni 2018.

Översiktsplanen som grund

I översiktsplanen finns även ett antal riktlinjer som styr kommunens trafikplanering och därmed även planeringen för godstrafik. Vi bedriver ett arbete för att flytta över fjärrgods från väg till järnväg och sjöfart. Detta blir möjligt bland annat genom de investeringar som har gjorts i ny godsbangård, i järnvägsnätet generellt och i Umeå hamn.

Inom staden finns också en tydlig styrning från översiktsplanen om att lokalisera transportintensiva näringar i första hand i anslutning till ringleden.

Översiktsplanens strategier och mål för godstrafiken i centrum konkretiseras i Godstrafikprogram för Umeå centrum.

  • Kontakt

    Trafikfrågor, allmänna

    Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

    090-16 14 60

    Tisdagar 09-11, torsdagar 13-15

Sidan publicerades www.umea.se/godstrafik