tecknade bilar, bussar, cyklar, barnvagnar, människor, barn

Mobilitetsbokslut

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga. Vi har tagit fram ett mobilitetsbokslut (som ersätter det tidigare cykelbokslutet). Mobilitetsbokslutet beskriver åtgärder, satsningar och nyckeltal inom trafikmätningar, beteendepåverkan, gods, parkering, cykel, fotgängare och kollektivtrafik.

Mobilitetsbokslutet ska beskriva läget, ge en god överblick över vad som har skett under året men även handla om arbetet framåt. Det ska blir tydligt och lättare för alla att jämföra år från år vad vi planerar och vad som genomförs.

Sidan publicerades www.umea.se/mobilitetsbokslut