Klimatkontrakt 2030

Umeå kommun är en av nio kommuner som den 11 december 2020 undertecknade ett klimatkontrakt. Klimatkontrakt 2030 är ett kontrakt för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer.

Frågor och svar

Vad är Klimatkontrakt 2030?

Klimatkontrakt 2030 är det första klimatkontraktet i Europa. Det är ett ömsesidigt avtal mellan kommunen och åtta andra kommuner i Sverige, fyra myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities där alla ska arbeta för att öka takten i klimatomställningen. Umeå kommun har som mål att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030 och kommunen år 2040.

Vilka skrev under klimatkontraktet?

Utöver Umeå kommun var det Enköpings kommun, Göteborgs kommun, Järfälla kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Stockholm kommun, Uppsala kommun och Växjö kommun som skrev under kontraktet. Myndigheterna är Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket.

Varför behövs ett klimatkontrakt?

För att klara den stora omställning vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta åt samma håll och tillsammans. Kontraktet tydliggör vägen framåt.

Vad innebär klimatkontraktet?

De nio kontrakten är lokalt anpassade men alla kommuner ska bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen och att involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Umeå kommun kommer bland annat att ta fram en handlings­plan för omställningen. Genom kontraktet får kommunen stöd av de nationella myndigheterna och Viable Cities.

Vad är kopplingen mellan Klimatkontrakt 2030 och EU:s utlysning om klimatneutrala städer 2030?

Genom det svenska Klimatkontrakt 2030 har Umeå och de andra kommunerna goda förutsättningar för att söka och beviljas finansiellt stöd från EU och kan även bidra till andra städers klimatomställning internationellt.

Tänker Umeå kommun delta i EU:s utlysning om klimatneutrala städer 2030?

Ja, kommunen tänker söka EU:s utlysning samt även andra europeiska och nationella utlysningar då de är ett viktiga verktyg för klimatomställningen.

Hur kommer klimatkontraktet att följas upp?

Under år 2021 kommer kommunen att utveckla olika sätt att följa upp kontraktet. Till exempel genom ett verktyg för uppföljning av omställningsmålen och vad kommunen ska göra.

Mer information

Klimatkontrakt 2030 , 938.1 kB.

Om du vill ta del av det detaljerade klimatkontrakt som beslutades av Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott finns det i diariumet med nummer: KS-2020/00778.

Diarium

Sidan publicerades