Tio skäl att investera i Umeå

Om du funderar på att investera i Umeå är du i gott sällskap. Den välutbildade arbetskraften, tillgången till forskning i världsklass och det nära samarbetet mellan näringslivet, akademin och de offentliga aktörerna är bara några anledningar till varför så många företag söker sig hit. Här är sju till!

1. Här finns den lönsamma tillväxten... Umeå är en av Sveriges snabbaste tillväxtregioner. Varje år bildas omkring 1 000 nya företag här, och majoritet av företagen i regionen visar tillväxt både när det gäller lönsamhet och förädlingsvärde.

2. ...och den hållbara. Umeå är en ledande kraft i utvecklingen av nya hållbara affärsmodeller. Tre år i rad har staden varit finalist i European Green Capital, och för närvarande görs stora investeringar inom bland annat klimatsmarta tillverkningsprocesser och cirkulär ekonomi.

3. Det är lätt att göra affärer i Umeå. I Umeå finns en grundmurad positiv inställning till företagande och en stark tradition av samverkan och tillit mellan näringslivet, akademin och de offentliga aktörerna. Det innebär korta beslutsvägar, smidiga handläggnings- och godkännandeprocesser och ett särskilt fast track för industriinvesteringar.

4. Här finns närhet till forskning i världsklass. Umeås universitet; Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Research Institute of Sweden, RISE har världsledande forskning inom många områden. De etablerade nätverken för samverkan stärker innovationskraften. I Umeå finns fyra inkubatorer som bidrar till att omsätta kunskap och forskning i affärsidéer, däribland Skandinaviens bästa biotech-inkubator 2019.

5. Här skapas innovationerna. Det var i Umeå som skogsindustrin revolutionerades på 1960-talet, och det var i Umeå som Emmanuelle Charpentier utvecklade idén som gav henne nobelpriset i kemi 2020. Nytänkande och innovation är en del av stadens DNA – och det är en av anledningarna att Umeå gick till final i European Capital of Innovation 2018.

6. God tillgång på välutbildad arbetskraft... Umeås framstående position inom forskning och utbildning lockar många att studera här. Det gör att inte bara att Umeås befolkning har landets lägsta medelålder de är också Sveriges mest högutbildade.

7. ...som blir fler och fler. Umeå har under lång tid lockat människor från hela världen, och befolkningsökningen sedan 70-talet ligger i nivå med Uppsalas och slår Stockholms, Malmös och Göteborgs.

8. ...och som trivs. Umeå är en attraktiv stad. Att fler och fler vill bo, leva och verka i Umeå är inte så förvånande. Umeås invånare är mer positiva till sin hemstad än invånare i andra städer i Sverige, och flyttar i mindre utsträckning flyttar härifrån. Här finns goda livsvillkor (Europas bästa enligt EU), här finns kultur som inspirerar, här finns närheten till naturen och här finns goda möjligheter till idrott och ett aktivt liv för familjen.

9. Det är nära till världen. Umeå är en knutpunkt i Sverige med utmärkta förutsättningar för transporter i alla väderstreck – via vatten, väg, järnväg och flyg. Den intermodalitet som finns här gör att många väljer Umeå som logistiskt nav.

10. Du är i gott sällskap. Du som investerar i Umeå är inte ensam. Under perioden 2019 till 2022 investeras ca två miljarder euro i regionen. SCA och Komatsu Forest är bara två av de stora företag som valt att lägga sina storsatsningar på ny, hållbar produktion i Umeå. Här finns också stora investeringar i fastighetsutveckling, i infrastruktur och i ny klimatsmart produktionsteknik.

Sidan publicerades