bild på bokhylla från väven

Bibliotek

Umeå kommuns folkbibliotek utgörs av stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, en biblioteksbuss och tio närbibliotek. Några av närbiblioteken är kombinerade folk- och skolbibliotek. I biblioteksavdelningen ingår även Sveriges depåbibliotek och lånecentral, som har ett nationellt uppdrag.

Umeås folkbibliotek samarbetar med närliggande kommuner i Umeåregionen, med gemensamt mediebestånd, lånesystem och webbplatsen minabibliotek.se.

Praktikplatser

Praktikanter från biblioteks- och informationsvetenskap prioriteras.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till biblioteksverksamhetens och Umeå kommuns utveckling. Förutom biblioteks- och informationsvetenskap kan du studera inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap eller pedagogik.

Sidan publicerades