Hitta och anmäl via din utbildning

Läs om från vilka utbildningar vi gärna tar emot praktikanter eller ger stöd för att göra examensarbete eller skriva uppsats. Välkommen att skicka in en intresseanmälan oavsett vilken utbildning du går.

Ekonomi och upphandling

Ekonomi

Läser du ekonomi, exempelvis civilekonom, nationalekonomi, redovisningsekonomi, ekonomiassistent och marknadsekonomi kan bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Inköp och upphandling

Läser du en utbildning inom inköp eller upphandling kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Löneadministration

Läser du en utbildning inom löneadministration, exempelvis löneadministratör eller lönespecialist kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Juridik

Läser du juridik kan du bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter.

Kost och hälsa

Idrottsvetenskap

Läser du idrottsvetenskap kan du skriva uppsats inom följande verksamhet:

Kostvetare

Läser du till kostvetare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Hälsa- och sjukvård

Arbetsterapeut

Umeå kommun tar emot cirka 15 studerande per läsår för praktik i kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna. Följande verksamheter tar emot studenter:

Fysioterapeut

Kommunen tar emot 15 fysioterapeutstuderande per läsår till praktikplatser inom kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Följande verksamheter tar emot studenter:

Sjuksköterska

Umeå kommun tar emot cirka 300 sjuksköterskestuderande per år för verksamhetsförslag utbildning VFU (praktik) inom kommunen. VFU-platserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna. Följande verksamheter tar emot studenter:

Vård- och omsorg, gymnasie- och vuxen­utbildningen

Umeå kommun tar emot studerande på vård- och omsorgsprogrammet från gymnasie- och vuxenutbildning för arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Information och kommunikation

Biblioteks- och informationsvetenskap

Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Media och kommunikation

Läser du Media- och kommunikation kan du bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter.

Språkvetenskap

Läser du språkvetenskap, exempelvis språkkonsult kan du bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter.

Humaniora

Genusvetenskap

Läser du utbildning inom genusvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Konstvetenskap

Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturanalysprogrammet

Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturentreprenör

Läser du till kulturentreprenör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturskoleklivet

Läser du kulturskoleklivet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturvetenskap

Läser du kulturvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Normkritik

Projektledarutbildning inom kulturområdet

Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Dramapedagogik

Läser du dramapedagogik kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Förskollärare och lärare

Utbildningsförvaltningen har avtal med Umeå universitet och tar varje år emot ett stort antal studenter, vi har därför inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten.

Musiklärarutbildning

Läser du musiklärarutbildning kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Studie- och yrkesvägledare

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7–8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Praktikplatserna rapporteras till programmets vfu-enhet, som fördelar platserna. Vi har inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten.

Arkitekt

Läser du till arkitekt kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Designhögskolan

Läser du på designhögskolan kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Fysisk planering

Läser du fysisk planering kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturgeografi

Läser du till kulturgeograf kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Landskapsarkitekt/annan utbildning vid SLU

Läser du till landskapsarkitekt eller liknande kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Lantmätare

Läser du till lantmätare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Samhällsplanerare/stadsplanering

Läser du en utbildning inom samhällsplanering/stadsplanering kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Trafikplanerare

Läser du till trafikplanerare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter. Gator och parker tar emot en studerande per läsår.

Barn- och fritidsprogrammet

Läser du barn- och fritidsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Beteendevetenskap

Fritidsledarutbildning

Läser du en fritidsledarutbildning kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Kris- och konflikthantering

Läser du kris- och konflikthantering kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Personalvetarprogrammet/HR

Umeå kommun har att nära samarbete med Umeå Universitet kring studenter från personalvetarprogrammet. Kommunen tar emot årligen 3-5 studenter från personalvetarprogrammet för praktik. Genom kontakter mellan programmets studievägledare och kommunens praktiksamordnare ordnas förtursplatser för studeranden med barn. Praktikplatserna finns huvudsakligen inom

Riskhanteringsprogrammet/Riskhantering i samhället

Läser du Riskhanteringsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Socionom

Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Institutionen för socialt arbete om att årligen ta emot 41 studerande från socionomprogrammet vid Umeå universitet. Institutionen meddelar önskemål om platser för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, till kommunens praktiksamordnare som fördelar platserna. Här kan du läsa mer om socionompraktik.   Läser du socionom kan du göra praktik inom eller skriva uppsats inom följande verksamheter

Samhällsvetenskap

Läser du samhällsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Sociologi

Läser du sociologi kan du skriva uppsats inom följande verksamhet:

Statistik

Läser du statistikkan du skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Statsvetenskap

Läser du statsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet

Läser du Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Teknik

Byggnadsingenjör

Läser du till byggnadsingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare

Läser du till byggnadsinspektör/bygglovhandläggare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Brandingenjör

Läser du till brandingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Brandman/SMO

Läser du till brandman kan du göra praktik inom följande verksamhet:

Civilingenjör/ingenjör

Drifttekniker

Läser du till drifttekniker kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Energiteknik

Läser du till energiteknik kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter

Fastighetsförvaltare

Läser du till fastighetsförvaltare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Fastighetsskötare

Läser du till fastighetsskötare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

GIS-ingenjör

Läser du till GIS-ingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Jägmästare

Lantmäteri (förrättningslantmätare, teknisk lantmätare, lantmäteriingenjör)

Läser du inom lantmäteri kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Landskapsingenjör

Mätningstekniker/mätningsingenjör

Läser du till mätningstekniker/ingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Kart-, GIS-, GIT-ingenjör/tekniker

Läser du till Kart-, GIS-, GIT-ingenjör/tekniker kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Snickare

Läser du till snickare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Trafikingenjör

Naturvetenskap

Biologi

Läser du biologi kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läser du till miljö- och hälsoskyddsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Miljövetenskap

Läser du miljövetenskap kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter

IT

Datavetenskap

Läser du datavetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter

Informatik/systemutveckling

Läser du informatik och systemutveckling kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Systemvetare

Läser du systemvetare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Programmerare

Läser du programmerare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Sidan publicerades