kvinna skruvar altan

Bygglov

Bygglov hanterar prövning av bygglov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn och kontroll av olika slag samt rådgivning i byggfrågor till en bred allmänhet. Processen ansvarar för utsättning och lägeskontroller.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Byggnadsingenjör
  • Arkitektutbildning
  • Stadsplanering
  • YH Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Byggnadsingenjör
  • Arkitektutbildning
  • Stadsplanering
  • YH Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
Sidan publicerades