Detaljplanering

Detaljplanerings huvuduppgift är att ombesörja fysisk planering genom detaljplaner samt att medverka i översiktsplaneringen. Verksamheten, som leds av byggnadsnämnden, ska även verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

fyra personer tittar på en digital karta över umeå

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Fysisk planering
  • Arkitekt
  • Civilingenjör samhällsbyggnad med tex inriktning mot stadsplanering eller arkitektur stadsbyggnad
  • kulturgeografi

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Arkitekt
  • Byggnadsingenjör
  • Stadsplanerare

OBS! För närvarande och till och med 30/6 2021 har vi begränsade möjligheter att ta emot exjobb och praktikanter.

Kontakt

Cecilia Marklund Svensson
090-16 23 57
cecilia.marklund.svensson@umea.se

Sidan publicerades