fyra personer tittar på en digital karta över umeå

Detaljplanering

Detaljplanerings huvuduppgift är att ombesörja fysisk planering genom detaljplaner samt att medverka i översikts­planeringen. Verksamheten, som leds av byggnadsnämnden, ska även verka för en god byggnads­kultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Fysisk planering
  • Arkitekt
  • Civilingenjör samhällsbyggnad, till exempel med inriktning mot stadsplanering eller arkitektur stadsbyggnad
  • Kulturgeografi

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Arkitekt
  • Byggnadsingenjör
  • Stadsplanerare

För närvarande och till och med 30 juni 2021 har vi begränsade möjligheter att ta emot exjobb och praktikanter.

Sidan publicerades