kvinna hjälper äldre dam

Din kommunala hemtjänst

Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och
service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet
som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun. De
flesta i vår personal är undersköterskor som vi kontinuerligt utbildar. Enheten ansvarar även för att svara
på och hantera trygghetslarm som sker nattetid.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Socionom
  • Personalvetare
  • Vårdbiträdesutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Kontakt, universitetsutbildningar

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
090-16 48 22
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se

Kontakt, övriga utbildningar

Kristin Appelblad
personalkonsult
090-16 17 46
kristin.appelblad@umea.se

Sidan publicerades