Föreningsbyrå, stab

Föreningsbyrån

Vår funktion är att vara en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet. Oavsett om det handlar om kultur, idrott eller andra fritidsaktiviteter samlas alla under Föreningsbyrån. Umeå kommun erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Alla bidragsansökningar handläggs av Föreningsbyrån oberoende av vilken politisk nämnd som beslutar om bidragen. Vi arbetar också med rådgivning och stöttning för olika typer av föreningsfrågor, till exempel hur man startar och driver ideella föreningar, marknadsföringsmetoder eller råd gällande arrangemang. Föreningsbyrån ansvarar för att hyra ut samt säsongsvis fördela tider i Umeå kommuns idrotts­hallar och anläggningar till föreningar, organisationer och allmänhet.

Stab

Staben erbjuder övriga fritidsverksamheten stöd i form av till exempel ekonomi, personalfrågor, IT, kommunikation och utveckling.

Praktikplatser

Vi erbjuder inga praktikplatser i dagsläget.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom

  • idrottsvetenskap
  • statsvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • statistik
  • kultur
  • sociologi.
Sidan publicerades