Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till primärvårdsnivå som utförs i hemmet. Det innebär både insatser i personers hem, hemsjukvård, och hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som bor i äldreomsorgens vård- och omsorgsboende. Hjälp med medicinering, vård efter sjukhusvistelse samt rehabilitering är områden som verksamheten arbetar med.

vårdpersonal och en äldre dam på ett äldreboende

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Personalvetare
  • Sjuksköterska

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Kontakt, universitetsutbildningar

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
090-16 48 22
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se

Sidan publicerades