Kulturskola

Kulturskolan består av det som tidigare kallades Musikskolan, Kulturverket och Kulturcentrum för barn och unga. I Kultur­skolan kan barn och unga, 0–25 år, gå i teatergrupper, lära sig spela instrument, slöjda, sjunga i kör, prova på att filma och mycket annat. Sedan 2019 administrerar Kulturskolan Skapande skola i Umeå kommun.

Kulturskolan har också öppen verksamhet, till exempel Skapande lördag, där barn och familjer gratis kan se föreställningar, skapa i ateljé och leka fritt i sagorummet. Vi arrangerar också lovverksamhet runt om i kommunen.

Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga kvalificerad undervisning ibland annat musik, teater, bild, cirkus och film, med välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs, lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar, intresse, ambition och förmåga.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Dramapedagogik
  • Musiklärarutbildning
  • Media- och kommunikationsvetenskap
  • Kulturskoleklivet

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Personalvetarprogrammet
Sidan publicerades