hus och byggkran

Mark och exploatering

Mark och exploatering leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden et cetera. För genomförande av detalj­planer på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Lantmätare
  • Jurister

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Jägmästare
  • Ingenjörer
  • Kulturgeografer
Sidan publicerades