kvinna källsorterar

Miljö- och hälsoskydd

På Miljö- och hälsoskydd arbetar vi med myndighetsutövning, vilket innebär att vi ska se till att lagar och regler inom olika lagstiftningsområden följs. Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar och anmälningar samt bedriver tillsyn och kontroll utifrån bland annat

 • miljöbalken
 • livsmedelslagen
 • alkohollagen
 • strålskyddslagen
 • lagen om tobak och liknande produkter
 • lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

I vårt uppdrag ingår att informera och ge råd inom alla lagstiftningsområden. Vi ansvarar även för myndighets­frågor inom naturvårdsområdet. I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet.

Läs mer om Miljö- och hälsoskydd

Praktikplatser

Miljö- och hälsoskydd tar emot praktikanter i mån av tid och möjlighet. Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

 • Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
 • Kostvetarprogrammet

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Kostvetare
 • Civil- och högskoleingenjörer Energiteknik
 • Biologer
 • Miljövetare
Sidan publicerades