gitarrist på scen

Program

Programavdelningen består av konstverksamhet, program- och gästspel, kultur i skolan samt kultur för seniorer. Avdelningen säkerställer att verksamheterna, tillsammans med andra aktörer, levererar ett brett och högkvalitativt programutbud som välkomnar alla, oavsett förutsättningar eller förkunskaper.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Kulturentreprenör
  • Konstvetenskap
  • Projektledarutbildning inom kulturområdet
  • Kulturvetare
  • Kulturanalysprogrammet

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • projektledning inom kulturområdet
  • målgruppsarbete
  • Kultur för barn och unga
  • kultur för seniorer
  • kultur och hälsa
Sidan publicerades