Bilden visar en hand och en miniräknare

Överförmyndarenheten, Umeåregionen

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenheten, Umeåregionen Öppnas i nytt fönster.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Socionom
  • Jurist

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Socionom
  • Jurist
Sidan publicerades