bilden visar en äldre man med två kvinnor från personalen

Vård- och omsorgsboende, korttidsboende

När behovet av vård och omsorg blir för stort för att hanteras i det egna hemmet kan en plats på vård- och omsorgs­boende beviljas. På vård- och omsorgsboendet ges vård och omsorg dygnet runt utfirån de boendes individuella behov. Här finns omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) som arbetar tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter från hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Socionomprogrammet
  • Vårdbiträdesutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Sidan publicerades