Linneaskolan

Linneaskolan är en mindre högstadieskola, naturskönt belägen i utkanten av Röbäck, fyra kilometer från centrala Umeå. Skolan har 160 elever och 20 pedagoger. Vi arbetar i arbetslag och utgår från samhörigheten att undervisa samma elever i olika ämnen. Vi eftersträvar en helhetssyn på eleven och arbetar ämnes­övergripande när det gynnar elevernas lärande. Vi ser stora möjligheter med digitalt arbete och söker ständigt nya former för detta. Vi eftersträvar ansvarfulla elever med stort elevinflytande. Vi har eget tillagningskök med ekologisk profil. Vi är en skola för hållbar utveckling och har inriktningar mot musik, innebandy och fotboll.

Vi söker

  • Grundskollärare i tyska för årskurs 6–9, tjänsten är en tillsvidareanställning, deltid 50 procent. Du som söker har lärarlegitiomation/ansökt om lärarlegitiomation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna som lärare i tyska för årskurs 6–9. Huvuduppdraget är att vara lärare till elever som valt språkval tyska i årskurs 6–9.
  • Grundskollärare i trä- och metallslöjd årskurs 3–9, tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Du som söker är utbildad grundskollärare i trä- och metallslöjd årskurs 3–9. Vi vil också att du har erfarenhet av att undervisa i grundskolan.

I uppdraget ingår planering, genomförande, efterarbete, bedömning och betygsättning av undervisningen. I uppdraget ingår ansvar för ett antal handledningselever, där det både handlar om att hjälpa och vägleda eleven under dennes studietid och om kontakt med vårdnadshavare och andra kollegor och elevhälsa på skolan, när så krävs. I uppdraget ingår också deltagande vid obligatoriska konferenser och ansvar för skolans gemensamma arbete.

Sidan publicerades