Linneaskolan och Linblommans skola

Linneaskolan är en mindre högstadieskola, naturskönt belägen i utkanten av Röbäck, fyra kilometer från centrala Umeå. Skolan har 160 elever och 20 pedagoger. Vi arbetar i arbetslag och utgår från samhörigheten att undervisa samma elever i olika ämnen. Vi eftersträvar en helhetssyn på eleven och arbetar ämnes­övergripande när det gynnar elevernas lärande. Vi ser stora möjligheter med digitalt arbete och söker ständigt nya former för detta. Vi eftersträvar ansvarfulla elever med stort elevinflytande. Vi har eget tillagningskök med ekologisk profil. Vi är en skola för hållbar utveckling och har inriktningar mot musik, innebandy och fotboll.

Linblomman är en mindre F6-skola med cirka 160 elever och 20 personal. Skolan ligger väldigt naturskönt med skogen som granne i utkanten av Röbäck 4 kilometer från Umeå centrum. Vi arbetar i arbetslag med eleven i centrum. Vi samverkan nära mellan förskoleklass och fritids. Skolan har eget tillagningskök och en fantastisk utemiljö.

Vi söker

  • Tjänst: Grundskollärare med behörighet i trä- och metallslöjd
    Anställningsform: Särskild visstidsanställning, med tillträde 2024-08-12 till och med 2025-06-16.
    Sysselsättningsgrad: Deltid, 20%
    Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 4-6. Du har lärarlegitimation/ansökt om lärarlegitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd.
    Beskrivning av tjänst: Vi söker nu en trä- och metallslöjdslärare som kompletterar undervisande slöjdlärare och omfattar undervisning av elever på mellanstadiet. Tjänstgöringen kommer att förläggas till en dag per vecka. På enheterna Linblomman och Linneaskolan finns idag en trä och metallslöjdslärare samt två textilslöjdslärare.

Kontakt

Martin Svedberg
Rektor
Linblomman
070-611 38 15

Sidan publicerades