Linneaskolan

Linneaskolan är en mindre högstadieskola, naturskönt belägen i utkanten av Röbäck 4 km från Umeå C. Skolan har 160 elever och 20 pedagoger. Vi arbetar i arbetslag och utgår från samhörigheten att undervisa samma elever i olika ämnen. Vi eftersträvar en helhetssyn på eleven och arbetar ämnesövergripande när det gynnar elevernas lärande. Vi ser stora möjligheter med digitalt arbete och söker ständigt nya former för detta. Vi eftersträvar ansvarfulla elever med stort elevinflytande. Vi har eget tillagningskök med ekologisk profil. Vi är en skola för hållbar utveckling och har inriktningar mot musik, innebandy och fotboll.

Vi söker

  • Grundskollärare i tyska för årskurs 6-9, tjänsten är en tillsvidareanställning, deltid 50%. Du som söker har lärarlegitiomation/ansökt om lärarlegitiomation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna som lärare i tyska för årskurs 6-9. Huvuduppdraget är att vara lärare till elever som valt språkval tyska i åk 6-9.
  • Grundskollärare i trä- och metallslöjd åk 3-9, tjänsten är en tillsvidareanställning, heltd. Du som söker är utbildad grundskollärare i trä- och metallslöjd åk 3-9. Vi vil också att du har erfarenhet av att undervisa i grundskolan.

    I uppdraget ingår planering, genomförande, efterarbete, bedömning och betygsättning av undervisningen. I uppdraget ingår ansvar för ett antal handledningselever, där det både handlar om att hjälpa och vägleda eleven under dennes studietid och om kontakt med vårdnadshavare och andra kollegor och elevhälsa på skolan, när så krävs. I uppdraget ingår också deltagande vid obligatoriska konferenser och ansvar för skolans gemensamma arbete.

Alf Nilsson
Rektor
Linneaskolan
Umeå kommun
090-16 59 09

Sidan publicerades