Obbola skola

Obbola skola är en F–9 skola med cirka 370 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. Skolan har uppvisat synnerligen goda resultat under en rad av år och präglas av trygghet och trivsel. På skolan finns ett väl utvecklat samarbete i arbetslagen och samverkan med elevhälsoteamet. Skolan har ett långvarigt samarbete med Obbolas förskolor.

Vårt mål är att verksamheterna ska samverka så att verksamheten över hela dagen genomsyras av ett helhetstänk vilket gynnar elevernas lärande. Fritidsverksamheten har ändamålsenliga och rymliga lokaler.

Vi söker nu en lärare i fritidshem som är behörig att undervisa inom idrott för F-3 till vårt team!

Vi söker

 • Tjänst: Lärare i fritidshem
  Anställningsform: Särskild visstidsanställning, SÄV, med start 2024-08-12 till och med 2024-12-20.
  Sysselsättningsgrad: Deltid, 75%
  Kvalifikationer: Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning fritidshem och har/ansökt om legitimation. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem. Du har ämnesbehörighet i idrott för F-3.
  Beskrivning av tjänsten: Som lärare är du med och driver lärandet på fritidshemmet. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen för fritidshemmet utifrån fritidshemmets styrdokument och vetenskaplig grund. I arbetet ingår även ansvar för att vara rastvärd samt att delta i och bidra till samverkan i klasserna. Vi vill att du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer. Du ska kunna göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter.

  Som person är du kreativ, initiativrik, tycker om nya utmaningar, har ett positivt och inkluderande förhållningssätt och är flexibel i tanke och handling. Vidare är du engagerad och tydlig med en god organisatorisk förmåga. Du har ett intresse för didaktiska frågor där elevernas individuella lärande, utveckling och inflytande är fokus.

  För att du ska kunna utveckla barnens språkliga förmåga och kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor, dokumentera och ta del av förskolans styrdokument krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.

  Vi söker dig som har förmåga att se barnets behov, är insatt i läroplanen och kan omsätta den i praktiken. Du är en nyfiken och engagerad lagspelare som tillför lust i arbetet.

 • Tjänst: Lärare i fritidshem
  Anställningsform: Vikariat från och med 2024-08-16 till och med 2025-06-14
  Sysselsättningsgrad: Heltid, 100
  Kvalifikationer: Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning fritidshem och har/ansökt om legitimation. Du har även behörighet att undervisa i idrott.
  Beskrivning av tjänsten: Som lärare är du med och driver lärandet på fritidshemmet. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen för fritidshemmet utifrån fritidshemmets styrdokument och vetenskaplig grund. I arbetet ingår även ansvar för att vara rastvärd samt att delta i och bidra till samverkan i klasserna. Vi vill att du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer. Du ska kunna göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter. Du kommer även att undervisa i idrott.


 • Tjänst: Grundskollärare i Ma/Svenska/NO åk 4-6
  Anställningsform: Vikariat, med start 2024-08-12 till och med 2025-06-18
  Sysselsättningsgrad:
  Heltid, 100%
  Kvalifikationer: Vi söker dig som har behörighet att undervisa i Ma/Svenska/NO i åk 4-6. Du har lärarlegitimation/har ansökt om legitimation. Du har erfarenhet av undervisning i årskurs 4-6.
  Beskrivning av tjänsten: Du kommer att undervisa i Matte, Svenska och NO åk 4-6. I uppdraget ingår att handleda enskilda elever. Som handledare ska du kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.

Kontakt

Malin Thornberg
rektor
Obbola skola
090-16 52 23

Andreas Granqvist
rektor
Obbola skola
090-16 31 91

Sidan publicerades