Strategisk utveckling

Strategisk utveckling skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhets­övergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Vårt uppdrag är samverka, samordna, stödja och styra inom områdena områdena bostadsförsörjning, brottsförebyggande, folkhälsa, innovation, jämställdhet, jämlikhet, klimat, landsbygd, miljö, minoritets- och rättighetsfrågor, stadsutveckling, tillgänglighet och tillväxt.

Praktikplatser

Vi tar emot praktikanter från olika utbildningar eller ämnesområden.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Kulturgeografer
  • Civilingenjörer
  • Arkitekter
  • Designhögskolan
  • Datavetenskap
  • Informatik
  • Ekonomi
  • Statsvetenskap
  • Statistik
  • Genusvetenskap
Sidan publicerades