En kvinna i täckjacka på en gata i Umeå

Aina Hallgren

"Att vara god man får mig att växa som person”

Aina Hallgren har varit god man i 49 år. Hon fick sitt första uppdrag när hon var 24 och har sedan dess hjälpt människor som på grund av till exempel sjukdom eller funktions­variation behöver stöd i vardagen.

Att vara god man är ett förtroendeuppdrag och personer som tar uppdraget får därför ingen lön. Däremot har gode män rätt till ett arvode en gång om året. Uppdragen kan skilja sig åt men det handlar främst om att hjälpa en person med vardagsekonomi och andra administrativa uppgifter.

Stöttar och visar omtanke

– Jag betalar bland annat räkningar och sköter kontakten med myndigheter. Jag ser till att personen får hjälp av hemtjänsten och att de har rätt försäkringar. Uppdragen handlar helt enkelt om att vara omtänksam och stötta, säger Aina.

Hon berättar också att det ingår hembesök i uppdragen. Aina brukar besöka personen hon stöttar en till två gånger i månaden för att umgås, om han eller hon önskar det. Aina berättar att hembesöken är en viktig del av uppdraget eftersom det skapar trygghet mellan henne och personen hon hjälper.

Ett socialt och flexibelt jobb

– En av fördelarna med att vara god man är just den sociala biten och att jag träffar så mycket människor. Såklart huvudmännen men också personal på boenden, anhöriga och så vidare. Det blir som en extra familj vilket är fantastiskt.

Aina har både varit god man åt en person åt gången och flera samtidigt. Hon berättar att man själv bestämmer hur många uppdrag man vill ta på sig.

– Jobbet är väldigt flexibelt och mycket går att göra hemifrån. Jag skulle säga att ”bara” ha ett eller två uppdrag inte är någon belastning. Jag har varit god man vid sidan av både heltidsjobb och familjeliv och det har alltid gått bra. Man tar inte många timmar av sitt liv för att hjälpa någon som behöver det.

Är du intresserad?

– Om du funderar på att bli god man uppmanar jag verkligen till att testa. Det är både givande och roligt. Var inte rädd för att du inte ska klara av uppdragen eller att det ska vara för svårt. Det är omöjligt att kunna allt från början och jag har lärt mig mycket under åren. Man får dessutom alltid bra stöd och information från överförmyndarkontoret.

Sidan publicerades