Byggarbetare står och pratar.

Foto: Linnea Ronström

Fakta om näringslivet

Umeå har under de senaste femtio åren haft en kontinuerlig tillväxt och är en viktig tillväxtmotor för både stad och inland. Umeåregionen har en mångfald av bolag med flertalet företag som är världsledande inom sin verksamhet. Gemensamt för dessa bolag är innovation och ett entreprenörskap som är sprunget ur Umeås kreativa miljö vilket präglar Umeå som stad.

Staden som präglas av kontinuerlig tillväxt

Den stad som växte fram av kreativitet för hållbarhet har skapat en mängd framgångsrika bolag och ett brett näringsliv med många typer av bredd- och spetskompetenser. Tillväxten i Umeås näringsliv är stark, här skapas årligen omkring tusen nya jobb, och arbetslösheten är bland den lägsta i Sverige.

Midsommarafton år 1888 brann Umeå och 2 300 av stadens 3 000 invånare blev hemlösa. Tiden efter branden präglades av en kreativitet och förnyelse inom stadsplanering. Inte minst beslutades det om breda gator kantade av brandskyddande björkar, numera Umeås välkända epitetet Björkarnas stad. Tidigt beslutades också att den då okända elektriciteten skulle införas och Umeå blev en av Sveriges första städer att införa elektriska bågljus vid Storgatan och intill Stadskyrkan. Tillväxten har sedan dess fortsatt och den hållbara stadsutvecklingen och företagsandan likaså.

1951 tilldelades Umeå det femte exemplaret av allt som trycktes i Sverige vilket skapade ett akademiskt stadsbibliotek som ledde till att Umeå startade sitt universitet 1965.

På 1960-talet infördes fjärrvärme som en miljöåtgärd för att minska utsläpp av koldioxid från oljeeldning och staden värms nu hållbart.

1994 grävdes de första fiberkablarna ner för en vision om en kraftfull bredbandsuppkoppling och kontakt med omvärlden, detta endast tre år efter att världens första hemsida skapats.

Flera år i rad är nu Umeå rankad som innehavare av västvärldens snabbaste bredband och utvecklingen går vidare med 5G och tjänster för det hållbara samhället.

Mycket mer än en universitetsstad

Umeå är stolt över sina universitet och över sina stora och världsledande bolag, men Umeå består framför allt av många unika små bolag inom vitt skilda branscher. Umeås alla små bolag växer kontinuerligt och stadens utveckling skapas därför av både små och stora bolag inom alla sektorer vilket kännetecknar det breda näringslivet. 

Stora investeringar har gjorts och görs i infrastruktur och staden är en logistisk knutpunkt med ett välutvecklat transportsystem som möjliggör en internationell logistik. Umeå har utmärkta förutsättningar för sjötransport, väg, järnväg och flyg. Från Umeå är det möjligt att effektivt nå nordöstra passagen via E12 och isfria hamnar i Norge. Lika så att nå Finland och Ryssland via djuphamn i Umeå.

I Umeå skapas en mängd konferenser, event, konserter och alla typer av kreativa arrangemang kopplat till stadens unika bredd av spetskompetenser inom näringsliv, universitet, kultur och musik. Här finns en mängd konferensanläggningar, hotell och restauranger för Umeåbor och besökare.

Umeå är norra Sveriges ledande industristad, med en tradition av innovationer som blivit världsledande. I Umeå utvecklades den första störtbågen för bilar, koncept för mekaniserad skogsavverkning och frontlastare för traktorer vilket i dag är de världsledande industrierna Volvo Lastvagnar, Komatsu Forest och Ålö maskiner. Utvecklingen är stark och Umeås industrier har en mycket hög grad av automation.

Umeå har en stark kompetensbas inom det skogliga området. Flera Skogskoncerner finns etablerade varav SCA bygger världens största kraftliner i Umeå och Komatsu Forest inverterat i en helt ny fabrik för produktion av skogsmaskiner.

Som en brygga mellan de starka industrierna finns det Skogstekniska klustret, en förening med ett tiotal medlems­företag. Klustret kopplar ihop medlemsföretag med forskare, studenter, startups och finansiärer för att tillsammans driva projekt som utvecklar framtidens hållbara skogsbruk.

Skoglig forskning i absolut internationell toppklass bedrivs inom Sveriges lantbruksuniversitets och forskare inom växtforskning vid Umeå universitet. Här finns förutom forskning också forskningsstationer och testanläggningar.

Sektorn för Life Science i Umeå är stark med över 70 bolag varav flera är världsledande. Här finns Nordens ledande inkubator, universitet med spetsforskning vilket renderat Nobelpriset i kemi 2020. I Umeå finns även försvarets forskningsanstalt och ett regionsjukhus med bred forskning och tillämpning.

Umeå är en känd universitetsstad. Umeå universitet är ett av landets större bredduniversitet med 34 237 studenter, 4 062 anställda och 293 professorer (2019). I Umeå finns även Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett ungt universitet med gamla anor. SLU bildades 1977 men redan 1775 startade den första veterinärutbildningen. Genom samarbeten mellan universitet och näringsliv växer ständigt nya företag och innovationer fram.

Nav för kreativitet och samskapande

I Umeå flödar kreativiteten och det finns en stark anda av samskapande. Musik, teater och design har alltid varit viktigt för Umeåborna och det har också präglat stadens positiva rykte som progressiv och innovativ. Den rörelse som Umeåborna startat har utvecklat staden och skapat en mängd företag. Medskapande var också ledordet när Umeå sökte, och vann, titeln Europas kulturhuvudstad 2014. Umeå tog också en andraplats vid ansökan till European Capital of Innovation 2018.

Stadens inkubatorer inom Life science, Clean Tech och kulturella och kreativa näringar utvecklar ständigt nya innovationer och bolag.

I Umeå finns en mängd nätverk för dialog och samverkan inom alla näringslivssektorer

Människorna skapar framtidens Umeå

År 2050 kommer Umeå att vara 200 000 invånare tack vare den konstanta befolkningsökning som varit sedan mätningarna startade på 1970-talet. Staden Umeå har högt satta ambitioner inom flera områden och resan mot 200 000 invånare kommer att ske hållbart. Redan år 2030 skall Umeå Kommun vara klimatneutral och 2040 hela staden Umeå. En mängd aktiviteter och projekt är initierade och det finns en stark drivkraft att skapa att nå det cirkulära samhället. Umeå kommer, fram till år 2050 att öka med 70 000 människor och 35 000 anställda.

Umeå kommun välkomnar varmt alla människor och bolag som vill dela och utveckla ett hållbart Umeå och en hållbar framtid tillsammans!

Visste du att i Umeå

 • Bor det över 130 000 människor och det finns cirka 14 000 företag (2019).
 • Är medelåldern 39 år.
 • Startas cirka 700 nya företag och skapas cirka 1 000 nya arbetstillfällen varje år.
 • Byggs drygt 1 000 nya bostäder per år.
 • Är engagemanget i miljöfrågor stort, ett bevis är utmärkelsen Årets Klimatstad 2016.
 • Finns två Universitet; Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • Är utbildningsnivån hög, drygt 30 procent av invånarna har en universitetsexamen.
 • Fick Emanuel Charpentier vid Umeå Universitet Nobelpriset i kemi 2020.
 • Finns tre inkubatorer där alla fått nationella och internationella priser.
 • Är Designhögskolan rankad som världens bästa designhögskola flera år i rad.
 • Finns västvärldens snabbaste bredbandsnät.
 • Finns världens största databas för skoglig forskning.
 • Tillverkas 90 procent all utrustning i världen för produktion av insulin.
 • Här finns välrenommerade Norrlandsoperan och internationella festivalen för jazz, Jazzfestivalen.
 • Världens största brännbollsturnering med flera hundra lag och cirka 20 000 besökare vid det avslutande musikfesten Brännbollsyran.
 • Finns det ett brett föreningsliv med lag inom alla idrotter och för alla åldrar.
 • Finns det mycket, mycket mer att berätta.

Vill du veta mer? Kontakta Umeå kommun Näringsliv.

 • Kontakt

  Näringsliv

  naringsliv@umea.se

  Besöksadress

  Kuben, stadshuset (entré via stadshusets reception)
  Skolgatan 31A

  Postadress

  901 84 Umeå

Sidan publicerades