solnedgång över Umeå och älven.

Flytta ditt företag hit

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av Sveriges snabbast växande platser. Även norra Sveriges ledande industriort med stora världsledande exportföretag samt en stor och växande tjänstesektor med spjutspetsföretag inom IT och bioteknik. Två universitet finns i staden med sammanlagt över 30 000 studenter och Umeås befolkning på över 130 000 invånare är en av Sveriges yngsta, med en medelålder på cirka 39 år.

Läs mer om näringslivet i Umeå och vad du blir en del av om du etablerar dig här

Är du företagare, vill du veta mer om etableringar eller är du helt enkelt nyfiken på näringslivet i Umeå?

Oavsett vem du är eller vad du behöver hjälp med kan du alltid kontakta oss på Umeå kommun Näringsliv. Vi hjälper till med frågor som rör allt från lediga lokaler och mark, stöd och råd kring kommunala myndighetsbeslut eller vad du ska tänka på när du etablerar dig här.

Olika typer av rådgivning och stöd som underlättar för dig

I Umeå finns såväl expansionsmöjligheter för din verksamhet som lokaler för små och stora företag

Illustrerad karta som visar investeringar inom fastigheter, utbildning, företag och infrastruktur i Umeå.

Stora investeringar i Umeå

Mellan 2019 och 2022 investeras 20 miljarder kronor i Umeå. Många av investeringarna är förbättringar av den regionala infrastrukturen med ny hamn, järnvägar, flyget och vägar. Umeå har bland den starkaste fastighetsutveckling i landet och för att möta den växande befolkningen, med målet på 200 000 invånare år 2050, utförs ett antal fastighets­investeringar för fler bostäder och kontor.

Järnvägsinvesteringar: 7,3 miljarder kronor

Väginvesteringar: 4,2 miljarder kronor

Hamninvesteringar: 1,5 miljarder kronor

Färjeinvesteringar: 1,3 miljarder kronor

Sidan publicerades