Döbelns park

Döbelns park är Umeås äldsta park och belägen mellan länsresidenset och stadskyrkan på Östra Kyrkogatan. Den begränsas i norr av Storgatan och i söder av Strandgatan och Umeå älv. Ytorna är någorlunda plana, men här finns en hel del planteringar och träd som måste tas hänsyn till vid olika arrangemang.

I parken finns en scen som används vid olika arrangemang under året, till exempel picknick och små festivaler. Parken kan inhägnas vid entréavgift.

Förslag på arrangemang

Mindre arrangemang som musik, teater, utebio med mera

Fakta om platsen

Area: 9 700 kvadratmeter
Underlag: Gräs
Scen: Ja
Elektricitet: 1 skåp, 6 stycken 16 ampere, 2 stycken 32 ampere
Vatten: Ja
Toaletter: Nej (Endast för arrangören)
Parkeringar: Nej
Bussförbindelse: Bra

Sidan publicerades