Evenemangsguide

Här får du som arrangerar ett evenemang inomhus eller utomhus hjälp att söka tillstånd:

Steg 1

I vilken lokal ska du ha ditt evenemang?

Hitta lämplig lokal med Evenemangsguiden

Ska du arrangera en större konsert eller musikevenemang behöver du ansöka om tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har klart med lokalen, ansök om nödvändiga tillstånd för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har lokal och alla ansökningar är kompletta: cirka 6 veckor.

Ska du servera alkohol?

Ansök om serveringstillstånd

Ska du servera livsmedel?

Anmäl livsmedelsverksamhet

Ska du använda gasol?

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Steg 1

Var ska du hålla till?

Hitta lämplig plats med Evenemangsguiden

Har du ytterligare frågor om plats kontakta Gator och parker. Vet du var du kan hålla till ansöker du direkt hos polisen.

Vill du hyra en tillfällig torghandelsplats på Rådhustorget, kontakta Gator och parker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
För de tillfälliga torghandelsplatserna behöver du inte ansöka om polistillstånd.

Ansök om tillstånd

Eftersom du ska arrangera ett evenemang måste du söka tillstånd hos polisen. Om du söker via kommunens e-tjänst, finns det en karta där du enkelt kan markera mark som ska nyttjas och en ansökan skickas automatiskt till polisen. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Steg 2

Sök alla tillstånd och teckna avtal

När du har klart med platsen, ansök om nödvändiga tillstånd för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du behöver samtliga tillstånd och ansökningarna är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du sätta upp en byggnad eller tält som ska stå på platsen mer än fem dagar?

Gör en bygganmälan eller sök bygglov

Ska du servera alkohol?

Ansök om serverings-tillstånd

Ska du servera livsmedel?

Anmäl livsmedels-verksamhet

Behöver du stänga av gata eller trottoar?

Skicka in en trafikanordningsplan.

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du vatten eller avlopp?

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du internet-uppkoppling?

Kontakta Umeå Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades