Vänortsparken

Vänortsparken ligger centralt i Umeå nära Vasaplan där de flesta lokalbussar stannar. Parken har en skålformad central gräsyta som är omgiven av olika busk- och trädplanteringar. Genom parken rinner en konstgjord bäck med och det finns tre broar.

Parkens centrala gräsyta används regelbundet för diverse arrangemang.

Förslag på evenemang

Mindre evenemang som till exempel utomhusträning eller barn- och ungdomsaktiviteter.

Fakta om platsen

Area: 1 200 kvadratmeter
Underlag: Gräs
Scen: Nej
Elektricitet: 1 skåp, 2 stycken 10 ampere, 3 stycken 16 ampere

Sidan publicerades