Rådhustorget

Rådhustorget ligger mitt i centrum intill stadens rådhus. Ytan avser delen mellan Kungsgatan och trappan mot rådhuset (vid flaggstängerna).

Torghandel är tillåten året runt klockan 09.00–21.00. Det är viktigt att ansökan görs i god tid. Det finns både fasta och tillfälliga torghandelsplatser.

Förslag på evenemang

Ytan används för mindre och mellanstora evenemang. Det kan vara till exempel konserter, marknader eller sportarrangemang.

Fakta om platsen

Area: 1 300 kvadratmeter

Underlag: Stenbelagt torg

Markvärme: Ja

Elektricitet: 12 elskåp nedfällda i marken. Två finns i anslutning till talarplatserna Rådhustrappan och Äppellunden. Totalt finns 4 stycken 13 ampere, 8 stycken 16 ampere, 4 stycken 32 ampere och 2 stycken 63 ampere.

Placering i staden

Cirka 300 m väster om Rådhustorget ligger Renmarkstorget med en yta på cirka 2 500 kvadratmeter. Cirka 300 meter i sydlig ritning ligger kulturhuset Väven och Skeppsbron med en aktivitetsyta på cirka 3 500 kvadratmeter.

Relaterade platser

Kungsgatan

Renmarkstorget

Sidan publicerades