Villkor för försäljning och servering av folköl

Vem får sälja eller servera folköl?

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen där verksamheten bedrivs är registrerad eller godkänd som livsmedels­anläggning.

Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet

Lokalen där folkölsserveringen eller försäljningen sker ska vara avsedd för mathantering. En faktisk försäljning/servering av mat ska ske. Undantag från matkravet finns för detaljhandelsbolag och för tillverkare av öl.

Försäljning av folköl i butik

För att en butik ska få sälja folköl ska butiken också sälja lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Dessutom ska kunden kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Kiosksortiment som till exempel glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla alkohollagens krav.

Servering av folköl på restaurang

En restaurang som serverar folköl ska erbjuda lättdrycker som lättöl, läsk och vatten. Gästen ska kunna beställa mat, till exempel pizza, varma smörgåsar, hamburgare, kebab eller falafel. Att bara servera varmkorv är inte tillräckligt.

Tillverkare av folköl

Som tillverkare av folköl så är du undantagen från bestämmelserna om registrerad livsmedelsanläggning och försäljning av mat. Det innebär att du inte behöver sälja någon mat.

Observera att detta endast gäller din försäljning av folköl och inte din övriga verksamhet. Undantagen gäller inte vid servering av folköl.

Försäljning bara från tillverkningsstället

Försäljningen ska ske från ditt tillverkningsställe. Du kan till exempel inte öppna en butik (”dryckesmarknad”) någon annanstans och fortfarande omfattas av undantagen. Du kan inte heller inrätta en särskild butik vid ditt tillverknings­ställe, utan försäljningen ska ske direkt från lager- eller fabrikslokal.

Kringförsäljning

I en dom från 8 september 2021 (mål nr 1688-21) förtydligar Kammarrätten i Göteborg att tillverkare av folköl även kan bedriva försäljning genom så kallad kringförsäljning. Det innebär att du kan köra ut folkölen och bedriva försäljningen på en annan plats än tillverkningsstället.

För att bedriva kringförsäljning ska ditt egenkontrollprogram vara anpassat för verksamheten och du måste anmäla till tillståndsenheten var och när försäljningen ska ske för att möjliggöra kontroll av verksamheten. Eventuella andra tillstånd som krävs ansvarar du själv för.

Servering av folköl på festivaler

Du får inte sälja folköl från rörliga försäljningsställen. På festivaler eller liknande evenemang måste du sälja från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att det inte är tillräckligt med till exempel en korvvagn. Däremot kan en kiosk bli godkänd som livsmedelslokal om du uppfyller alla krav.

Egenkontroll

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla

  • kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
  • försäljningsansvar – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?
  • information till kunderna – finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
  • kassaarbete – vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
  • överträdelser – vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
  • dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

Du kan använda folkhälsomyndighetens mall för egenkontroll av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Sidan publicerades