Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Aktuella dynamiska inköp (DIS)

Planerade upphandlingar 2023

 • Arbetsglasögon/terminalglasögon
 • Arbetsstolar
 • Banktjänster, oadresserad samhällsinformation
 • Bemanningstjänster IT-tekniker
 • Bergkross, hämtas i täkt
 • Bergkross, levererat till depå
 • Besiktning, drift och service av pelletsanläggning
 • Besiktningspliktiga objekt, gymnastikredskap och idrottshallar
 • Betaltjänster, kortinlösen
 • Brandredskap och service
 • Bröd- och bageriprodukter
 • Certifiering av ledningssystem
 • Cykelpool
 • Elarbeten
 • Elrevision
 • Elrevision, besiktning
 • Entrémattor, hyra och tvätt
 • Ergonomiska produkter
 • Gardiner, garnityr och möbeltyger
 • Golvarbeten
 • Hjärtstartare
 • Industristängsel
 • Inkontinensmaterial
 • IT-stöd, persondator med tillbehör
 • Kemikalier, badvattenrening
 • Konsulttjänster, analys och lösningsförslag för tillgänglighet på webbplatser och i system
 • Konsulttjänster, byggaktörskontroll
 • Konsulttjänster, köksutredning, Vindelns kommun
 • Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
 • Kyl- och frysservice
 • Kyl- och frysservice, serviceavtal för ammoniakanläggningar
 • Laboratorietjänster
 • Litteratur
 • Läromedel
 • Mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster
 • Mättjänster
 • Möbler och inredning, kontorsmöbler och enklare sortiment
 • Möbler och inredning, möbler och inredning till socialtjänsten
 • Möbler och inredning, möbler till skolan
 • Möbler och inredning, personalrum
 • Möbler och inredning, soffor och tillhörande möbler
 • Pellets
 • Pelletsanläggningar, drift och service
 • Plåtarbeten, inklusive takskottning
 • Portionsmat, kyld potionsmat, produktion och leverans, särskilda boendeformer
 • Profilprodukter
 • Rekryteringstjänster
 • Renhållning, Avfallshämtning, Umeå C
 • Renhållning, containerhyra, hämtning av verksamhetsavfall och kasserat läkemedel
 • Scentekniker till Vävenscenen
 • Service-/underhållsavtal, service av hissar
 • Service-/underhållsavtal, serviceavtal för sprinkler
 • Service-/underhållsavtal, vikväggar och maskindrivna portar
 • Serviceavtal, ammoniak
 • Skadedjursbekämpning
 • Skötsel av mark- och grönytor, drift och underhåll av fastighets grönytor och manuell snöröjning
 • Skötsel av mark- och grönytor, garantiskötsel utemiljö, Teg
 • Skötsel av mark- och grönytor, Stengärdan
 • Skötsel/underhåll av isbanor, Sävar 2 banor (varav en har rink), Täfteå, Innertavle, Sörfors och Brännland
 • Sotning och brandskyddskontroll (tjänstekonsession), sotningsdistrikt 1 och 2
 • Spolbilstjänster
 • Städ- och förbrukningsmaterial
 • Stödboende
 • Tolktjänster
 • Transporttjänster, boktransporter
 • Trygghetslarm och larmmottagning
 • Utbildningar, tecken som stöd vid kommunikation, funktionshinderomsorg
 • Utbildningar, utbildningsinsatser, ESL pedagogik
 • Vaccin, HPV-vaccin, dTp-vaccin, vaccin mot rotavirus, vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin) med mera
 • Ventilationsarbeten
 • Vitvaror, tvättstugeutrustning
 • Vårdsängar, madrasser och sängbord med tillbehör
 • Växter, björkar
Sidan publicerades