Upphandling med social hänsyn

Upphandling med social hänsyn skapar fler anställnings­möjligheter för personer i samhället som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Prioriterade målgrupper är ungdomar, funktionsnedsatta och utrikesfödda.

Under 2016 skulle 15–20 tjänste- och entreprenadupphandlingar innehålla villkor kopplat till social hänsyn. Avsikten är att successivt under de kommande åren öka antalet upphandlingar med dessa villkor. De branscher som främst berörs av upphandling med social hänsyn är bygg, städ, fritid, fastighetskötsel och måltid eller catering.

Kommunen stöttar leverantören vid anställning, lärlings- eller praktikplats genom att matcha personer från prioriterade målgrupper med leverantörens behov och vid handledning.

Varför inför kommunen social hänsyn i upphandlingar?

Umeå kommun är en stor och viktig köpare och social hänsyn i upphandling är ett verktyg för att åstadkomma samhälls­nytta genom ansvarsfulla affärer.

Samhället betalar i dag ett högt pris för arbetslöshet både i direkta och indirekta kostnader. Genom upphandling med social hänsyn skapas möjligheter för att förbättra människors livssituation och minska samhällskostnaderna genom att fler människor blir självförsörjande.

Sidan publicerades www.umea.se/socialhansyn