Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en avtalsmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och offentlig sektor. Det kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta med en speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen men som Umeå kommun vill medverka i.

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
  • Dent finns ingen marknad eller konkurrenssituation att vårda
  • Partnerskapet bedöms skapa mervärde för målgruppen
  • Bägge parter är med och samfinansierar verksamheten
  • Verksamheten ska bedrivas under en längre tid
  • Verksamheten ska inte detaljregleras från kommunen
  • Verksamheten är förandrad i berörd nämnd.

Avtalen ska sträva efter ett långsiktigt samarbete mot ett gemensamt mål, för att täcka ett samhälligt behov. Organisationen svarar för drift av själva verksamheten.

Pågående idéburna offentliga partnerskap

AvtalOrganisationAnsvarig nämnd

IOP Brottsofferjouren

Brottsofferjouren

Kommunstyrelsen

IOP Fritidsbanken

Fritidsbanken ideell förening

Fritidsnämnden

IOP Kvinno- och tjejjouren

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Individ- och familjenämnden

IOP Natthärbärge utsatta EU-medborgare

Umeå pastorat, Pingstkyrkan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

IOP Stadsmissionen

Umeå stadsmission

Individ- och familjenämnden

IOP Integration och inkludering

Vän i Umeå

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Sidan publicerades