Lämna anbud

Du som är företagare och leverantör lämnar anbud i en upphandling så här:

  • Se aktuella upphandlingar
  • Följ instruktion och hämta anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig.
  • Du prenumererar automatiskt på nyheter om aktuell upphandling och får meddelande om eventuella ändringar.

Ramavtalsleverantör

Kommunen publicerar alla avtal publikt i e-Avrops avtalsdatabas. Vi har även ett samarbetsavtal med kranskommuner och bolag.

Alla ramavtalsleverantörer är kontrollerade bland annat vad avser finansiell styrka, eventuella mellanhavanden med kronofogden och skattmasen samt om man dömts för brott i sin yrkesutövning.

Det är grunden i vår bedömning av en anbudsgivare. Därefter utvärderas kriterier som avtalsanvändare har sagt är viktiga. Exempel på utvärderingskriterier är pris, kvalitet, kompetens, service och miljöhänsyn. Kraven skiftar naturligtvis mellan olika upphandlingsområden. Anbudsgivare som uppfyller ställda krav och bäst svarar mot angivna kriterier blir ramavtalsleverantörer. Ett ramavtal är en kvalitetsstämpel som inte vem som helst får.

Sidan publicerades