Startsida Umeå kommun

Kollvisionen, samverkan i trafiken

Viktigt med samspel i trafiken

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Om alla har koll kan vi nå dit.

Hur ska vi minska antalet trafikolyckor i Umeå? Vi tror på samarbete, hänsyn och respekt. Grunden för ett bra samspel i trafiken är koll på reglerna. När vi har koll ser vi våra medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om vi kör bil, cyklar eller går.

Kollvisionen är en del av Umeå kommuns arbete med trafiksäkerhet.

Läs mer i trafiksäkerhetsprogrammet

Att ha koll är inte svårt. Det kan handla om något så enkelt som att cykla på höger sida och att gå på vänster sida på en gemensam gång- och cykelbana. Nu hjälps vi åt – och ger Umeå bättre koll i trafiken.

Det är det som är kollvisionen.

Så här kan du hjälpa till

Ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa trafikregler är vad Kollvisionen handlar om.

Läs mer om hur du kan hjälpa till.

Klicka på bilden för att komma till trafiklöftesträdet.

Det digitala trafiklöftesträdet

Umeå kommun har skapat ett digitalt trafiklöftesträd där du kan avge ditt trafiklöfte. Titta gärna in i det digitala Umeå och se andras löften och lova något som du kan göra för att förbättra trafiksäkerheten.

Klicka på trädet ovan för att avge ditt trafiklöfte och se andras!

Alla som avger ett löfte har chans att vinna fina priser. 

Nya vägmärken i Umeå
Kontakt

Kollvisionens mejlbrevlåda: kollvisionen@umea.se

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60

Måndag–onsdag,
klockan 8.30–11.30

Filmer

Film från gågatan:

Film från Svingen:

Sidan har granskats 2019-03-13

Sidans kortadress: www.umea.se/kollvisionen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.