Barn och vuxna som cyklar på en cykelväg.

Barns lärande gynnas av fysisk aktivitet, om barnet går eller cyklar till skolan blir de alerta och redo att ta sig an skol­dagen.

Säkra och sunda skolvägar

Det är viktigt att barn har en säker trafikmiljö runt sin skola. Umeå kommun arbetar aktivt med att mäta trafikflöden och förbättra för gående och cyklister genom en rad olika insatser i den fysiska trafikmiljön, men även via kampanjer och information.

Det är inte bara kommunen som kan bidra till en bättre trafikmiljö runt skolorna. Trafiken runt skolorna består till över­vägande del av skjutsande vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan därför göra mycket för att bidra till en säker trafikmiljö runt skolorna.

Barns lärande gynnas av fysisk aktivitet, om barnet går eller cyklar till skolan blir de alerta och redo att ta sig an skol­dagen. Du kan också minska vardagsstressen om du trafiktränar ditt barn att använda hållbara färdsätt. Ni värnar om miljön samtidigt som du förbereder ditt barn på att ta sig an att färdas på egen hand.

Läs mer och få tips om säkra och sunda skolvägar

Säkra skolvägar

Sunda skolvägar

Tips till vårdnadshavare

Tips till lärare och skolledare

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/sakraskolvagar