tre ungdomar sitter i gräset, rullstol, älven

Tillgänglighet i utomhusmiljö

Människor är olika och har olika behov. I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Det tar kommunala verksamheter hänsyn till i hela planeringsprocessen.

Alla ska ha möjligheten att ta sig till och från arbetet, besöka kulturinstitutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och ta del av viktig information. Umeå kommun har under flera år arbetat för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning längs våra gator, på våra torg och i våra parker.

Tekniska nämndens handlingsplan för tillgänglighet 2018–2021

Arbetet med att ta fram ett tillgänglighetsprogram för Umeå kommun slutfördes hösten 2017 och antogs av kommun­styrelsen. För att konkretisera tekniska nämndens bidrag till att uppfylla tillgänglighetsprogrammet, har en handlings­plan för alla verksamheter inom tekniska nämnden arbetats fram med utgångspunkt i tillgänglighetsprogrammet för Umeå kommun.

Tekniska nämndens tillgänglighetsplan 2018–2021 , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Kontakt

    Trafikfrågor, allmänna

    Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

    090-16 14 60

    Tisdagar 09-11, torsdagar 13-15

Sidan publicerades