Cirkulationsplatser och farthinder

Umeå kommun har sedan början av 1990-talet byggt många cirkulationsplatser och farthinder för att få en mer säker trafikmiljö. Både för bilister och för att skydda de oskyddade trafikanterna. Cirkulationsplatser är tillsammans med farthinder och förhöjda korsningar effektiva åtgärder för att minska antalet olyckor med allvarliga skador som följd.

1991 fick Umeå sin första historiska cirkulationsplats när den på E4 vid Coop Forum öppnade. I dag är cirka 70 cirkulationsplatser i bruk.

Färre omkomna

För ett antal år sedan gjorde kommunen en sammanställning av skadestatistiken avseende omkomna. Minskningen av antalet omkomna har god överensstämmelse med införandet av cirkulationsplatser, farthinder och förhöjda korsningar. Jämförelse mellan tioårsperioderna 1984–1993 och 1997–2006 visar att antalet omkomna fotgängare som blivit påkörda av ett motorfordon har minskat med 67 procent och antalet omkomna bilister har minskat med 46 procent.

Sparar tid och miljö

I cirkulationsplatser kan upp till 30 000 fordon passera per dygn. Här finns möjligheter att spara både tid och miljö­förstörande avgaser.

Farthinder och förhöjda övergångsställen

De två första farthindren byggdes i Umeå 1981 längs Ringvägen.

De första förhöjda övergångsställena byggdes i Umeå 1988 längs Nygatan. Fem förhöjningar byggdes vid Magasinsgatan, Götgatan, Vasagatan och Västra Kyrkogatan i centrumfyrkanten samt i korsningen med Nytorgsgatan, Öst på stan.

  • Kontakt

    Trafikfrågor, allmänna

    Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

    090-16 14 60

    Tisdagar 09-11, torsdagar 13-15

Sidan publicerades