Behandling, beställning av upphandlingsuppdrag

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, till exempel

  • för- och efternamn
  • telefonnummer
  • mejladress.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din beställning av uppdrag gällande upphandling.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Umeå kommun, 901 84 Umeå, upphandlingsbyran@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades