Behandling av personuppgifter vid ansökan om arbete

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla din ansökan om anställning.

Syftet med behandlingen är att kunna behandla din ansökan om anställning i Umeå kommun samt för att Umeå kommun med hjälp av Trustcruit AB skall kunna skicka feedbackformulär som kvalitetssäkring på upplevelsen av rekryteringsprocessen. Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke om rekrytering fortfarande pågår, i övrigt kontakta Varbi Recruit på telefonnummer 0520-58 00 50. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas 24 månader.

Hos Trustcruit sparas mejladressen endast i två dagar och den används endast för att skicka feedbackformulär i samband med ditt rekryteringsärende. Det är valfritt och anonymt att lämna feedback på rekryteringsprocessen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel om någon begär ut handlingen enligt offentlighetsprincipen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med Varbi Recruit. Din e-postadress delas även med Trustcruit AB.

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Mejla dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades