Samtycke, bilder

Umeå kommun vill gärna berätta om Umeå och vår service till dig och alla invånare. Det blir bättre och trevligare när vi använder bilder på människor.

För att kunna använda bilder av dig behöver vi ditt samtycke. Eftersom vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar bilderna av dig kommer vi att be om ett skriftligt samtycke innan vi fotograferar dig.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter som omfattas är bilden på dig, ditt namn och dina kontakt­uppgifter. Vi behöver samtycket för att Umeå kommuns nämnder och verksam­heter ska få lagra bilderna och använda dem i Umeå kommuns kanaler, till exempel Umeå kommuns webbplatser, trycksaker, filmer, digitala presentationer och sociala medier.

Vem som är personuppgiftsansvarig/ansvarig nämnd framgår av samtycket.

Hur länge gäller samtycket?

Samtycket är giltigt tills vidare eller tills det återkallas.

Hur återkallar jag samtycket?

Du har rätt att när som helst återkalla/ta tillbaka ditt samtycke. Det kan du göra på något av följande sätt:

  • Kontakta personuppgiftsansvarig/ansvarig nämnd.
  • Skicka in ett återkallande på www.umea.se/aterkallasamtycke.
  • Lämna in en pappersblankett som finns i stadshusets reception, Skolgatan 31A, (öppen vardagar, klockan 08.00–17.00, sommartid 08.00–16.30).

Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen innan det återkallas. Det betyder att kommunen har rätt att använda bilden under tiden vi har ditt samtycke.

Vilka uppgifter finns om mig och vilka rättigheter har jag?

Du kan kontakta oss om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller överföring, begära att vi begränsar behandling/användning, för att göra invändningar eller för att begära att dina uppgifter raderas. Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, Skolgatan 31, 901 84 Umeå.

Hur lämnar jag klagomål?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter

Sidan publicerades www.umea.se/samtycke