E-tjänster och blanketter, barn och utbildning

Skolportal förskola och skola

Inloggning för elev, vårdnadshavare, personal till e-tjänster som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan använder Öppnas i nytt fönster.

Du kan bland annat anmäla frånvaro, registrera vistelsetider, ha tillgång till schema, betyg och kommunicera med pedagoger.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Ansöka om/avsluta plats, svara på platserbjudande, lämna inkomst-/kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation)

Ansök om plats Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansök om plats Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation) på engelska

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om språkstöd i svenskt teckenspråk förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsluta plats utan e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)

Delad faktura , 357.1 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Lämna uppgift om inkomst och hushåll , 127.8 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Nyanlända barn och elever – anmälan till inskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Utökad vistelsetid under föräldraledighet , 452.3 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)


Grundskola

Anmälan om att avstå kommunal skolplacering i Umeå kommun , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Anmälan om förändring av skolgång , 993.3 kB. (blankett för utskrift)

Ansökan förtur på grund av synnerliga skäl , 978.7 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan kommunal förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation)

Ansökan kommunal förskoleklass och grundskola , 1.5 MB. (blankett för utskrift)

Ansökan modersmålsundervisning förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan specialanpassad verksamhet, Bräntbergsskolan, Asperger AST-klass , 947.6 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan teckenspråk för elever i förskoleklass och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan uppskjuten skolplikt , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Nyanlända barn och elever – anmälan till inskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Uppsägning modersmålsundervisning förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ansökan busskort Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansökan inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Ansökan modersmålsundervisning gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansökan om boende på Forslunda elevhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan resetillägg/kontantersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Dispensansökan vuxenutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Komvuxarbete, inlämning av uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation)

Specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Specialkost Midgårdsskolan , 900.7 kB. (blankett för utskrift)

Uppsägning modersmålsundervisning gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Särskola

Ansökan till gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om utskrivning ur särskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Skolskjuts för elev i särskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)

Sidan publicerades