E-tjänster, barn och utbildning

Skolportal förskola och skola

Här loggar du som är elev, vårdnadshavare, personal in till e-tjänster som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan använder.öppnas i nytt fönster Här kan du bland annat anmäla frånvaro, registrera vistelsetider, ha tillgång till schema, betyg och kommunicera med pedagoger mm.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Ansöka om/säga upp plats, svara på platserbjudande, lämna inkomst-/kontaktuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst med e-legitimation)

Ansök om platsöppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansök om platsöppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation) på engelska

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om språkstöd i svenskt teckenspråk förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsluta plats utan e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)

Delad faktura (blankett för utskrift)

Lämna uppgift om inkomst och hushåll (blankett för utskrift)

Nyanlända barn och elever - Anmälan till inskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utökad vistelsetid under föräldraledighet (blankett för utskrift)

Specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Grundskola

Anmälan om att avstå kommunal skolplacering i Umeå kommun (blankett för utskrift)

Ansökan förtur på grund av synnerliga skällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Ansökan kommunal förskoleklass och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst med e-legitimation)

Ansökan kommunal förskoleklass och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Ansökan modersmålsundervisning förskoleklass och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan specialanpassad verksamhet, Bräntbergsskolan, Asperger AST-klasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Ansökan teckenspråk för elever i förskoleklass och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan uppskjuten skolpliktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst och blankett för utskrift)

Nyanlända barn och elever - Anmälan till inskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning modersmålsundervisning förskoleklass och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ansökan busskortöppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansökan inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan Komvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst)

Ansökan modersmålsundervisning gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansökan om boende på Forslunda elevhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Ansökan resetillägg/kontantersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-legitimation, blankett för utskrift)

Ansökan SFIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst och blankett för utskrift)

Dispensansökan vuxenutbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)

Gymnasiearbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Uppsägning modersmålsundervisning gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Vård och omsorgsutbildning - ansökan om APLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst utan e-legitimation)

Specialkost Midgårdsskolan (blankett för utskrift)

Särskola

Ansökan till gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om utskrivning ur särskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett för utskrift)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst och blankett för utskrift)

Skolskjuts för elev i särskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst med e-legitimation, blankett för utskrift)


Sidan publicerades